Máy tính đơn vị đo lường cổ điển:

   

  Số trong ký hiệu khoa học
Quy đổi đơn vị tính / Máy tính đơn vị đo lường

Chuyển đổi đơn vị chỉ là chuyện nhỏ: Milimét, centimét, decimét, mét, kilômét, dặm, hải lý, foot, yard, inch, cubit, parsecs và năm ánh sáng. Đây là các đơn vị đo khoảng cách. Thậm chí, đây không phải là toàn bộ các đơn vị đo lường hiện có, chúng chỉ là các đơn vị đo lường phổ biến nhất. Khi đo diện tích (mét vuông, kilômét vuông, are, hecta, Morgan, mẫu Anh trong số nhiều đơn vị đo khác , v.v..), nhiệt độ (độ C, độ K, độ F), vận tốc (m/giây, km/giờ, dặm/giờ, hải lý, mach), trọng lượng (tạ, kilogram, tấn, tấn Mỹ, tấn Anh, v.v..) và khối lượng (mét khối, hectolit, ga-lông chất lỏng Anh, ga-lông chất lỏng Mỹ, ga-lông khô Mỹ, thùng, v.v..) cũng phức tạp không kém. Chưa hết, phần lớn các đơn vị đo lường này còn có các đơn vị con và các đơn vị siêu con (-> milimét, centimét, decimét, v.v..). Nói tóm lại: Quá phức tạp, không có ai thực sự có thể biết tất cả nếu không tham chiếu hoặc không nhờ đến các hình thức hỗ. Chiếc máy tính các đơn vị đo lường như thế này thật hoàn hảo để chuyển đổi đơn vị.

Máy tính quy đổi các đơn vị đo lường. Hỗ trợ số đo có giá trị lớn.