Giá trị ban đầu:


Máy tính đơn vị đo lường cổ điển:

Loại đo lường:         

Giá trị ban đầu:
Đơn vị gốc:
Đơn vị đích:Quy đổi đơn vị tính / Máy tính đơn vị đo lường

Chuyển đổi đơn vị chỉ là chuyện nhỏ: Milimét, centimét, decimét, mét, kilômét, dặm, hải lý, foot, yard, inch, cubit, parsecs và năm ánh sáng. Đây là các đơn vị đo khoảng cách. Thậm chí, đây không phải là toàn bộ các đơn vị đo lường hiện có, chúng chỉ là các đơn vị đo lường phổ biến nhất. Khi đo diện tích (mét vuông, kilômét vuông, are, hecta, Morgan, mẫu Anh trong số nhiều đơn vị đo khác , v.v..), nhiệt độ (độ C, độ K, độ F), vận tốc (m/giây, km/giờ, dặm/giờ, hải lý, mach), trọng lượng (tạ, kilogram, tấn, tấn Mỹ, tấn Anh, v.v..) và khối lượng (mét khối, hectolit, ga-lông chất lỏng Anh, ga-lông chất lỏng Mỹ, ga-lông khô Mỹ, thùng, v.v..) cũng phức tạp không kém. Chưa hết, phần lớn các đơn vị đo lường này còn có các đơn vị con và các đơn vị siêu con (-> milimét, centimét, decimét, v.v..). Nói tóm lại: Quá phức tạp, không có ai thực sự có thể biết tất cả nếu không tham chiếu hoặc không nhờ đến các hình thức hỗ. Chiếc máy tính các đơn vị đo lường như thế này thật hoàn hảo để chuyển đổi đơn vị.


  1. Chọn danh mục phù hợp trong danh sách lựa chọn.
  2. Tiếp theo nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Các phép tính toán học cơ bản trong số học: cộng (+), trừ (-), nhân (*, x), chia (/, :, ÷), số mũ (^), ngoặc và π (pi) đều được phép tại thời điểm này.
  3. Từ danh sách lựa chọn, hãy chọn đơn vị tương ứng với giá trị bạn muốn chuyển đổi.
  4. Cuối cùng hãy chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi giá trị.
  5. Sau đó, khi kết quả xuất hiện, vẫn có khả năng làm tròn số đến một số thập phân cụ thể, bất cứ khi nào việc làm như vậy là có ý nghĩa.

Sử dụng toàn bộ khả năng của máy tính đơn vị này

Với máy tính này, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi cùng với đơn vị đo lường gốc, ví dụ như '33 Femtôfara'. Khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng tên đầy đủ của đơn vị hoặc tên viết tắt, ví dụ như 'Femtôfara' hoặc 'fF'. Sau đó, máy tính xác định danh mục của đơn vị đo lường cần chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Điện dung'. Sau đó, máy tính chuyển đổi giá trị nhập vào thành tất cả các đơn vị phù hợp mà nó biết. Trong danh sách kết quả, bạn sẽ đảm bảo tìm thấy biểu thức chuyển đổi mà bạn tìm kiếm ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi như sau: '35 Femtôfara sang Picôfara' hoặc '54 fF -> pF' hoặc '21 fF = pF'. Đối với lựa chọn này, máy tính cũng tìm gia ngay lập tức giá trị gốc của đơn vị nào là để chuyển đổi cụ thể. Bất kể người dùng sử dụng khả năng nào trong số này, máy tính sẽ lưu nội dung tìm kiếm cồng kềnh cho danh sách phù hợp trong các danh sách lựa chọn dài với vô số danh mục và vô số đơn vị được hỗ trợ. Tất cả điều đó đều được máy tính đảm nhận hoàn thành công việc trong một phần của giây.

Biểu thức toán học

Hơn nữa, máy tính còn giúp bạn có thể sử dụng các biểu thức toán học. Theo đó, không chỉ các số có thể được tính toán với nhau, chẳng hạn như, ví dụ như '(34 * 23) fF', mà những đơn vị đo lường khác nhau cũng có thể được kết hợp trực tiếp với nhau trong quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như '33 Femtôfara + 99 Picôfara' hoặc '95mm x 76cm x 61dm = ? cm^3'. Các đơn vị đo kết hợp theo cách này theo tự nhiên phải khớp với nhau và có ý nghĩa trong phần kết hợp được đề cập.

Số trong ký hiệu khoa học

Nếu một dấu kiểm được đặt cạnh 'Số trong ký hiệu khoa học', thì câu trả lời sẽ xuất hiện dưới dạng số mũ, ví dụ như 1,048 575 990 458 ×1027. Đối với dạng trình bày này, số sẽ được chia thành số mũ, ở đây là 27, và số thực tế, ở đây là 1,048 575 990 458. Đối với các thiết bị mà khả năng hiển thị số bị giới hạn, ví dụ như máy tính bỏ túi, người dùng có thể tìm cacys viết các số như 1,048 575 990 458 E+27. Đặc biệt, điều này làm cho số rất lớn và số rất nhỏ dễ đọc hơn. Nếu một dấu kiểm chưa được đặt tại vị trí này, thì kết quả được trình theo cách viết số thông thường. Đối với ví dụ trên, nó sẽ trông như thế này: 1 048 575 990 458 000 000 000 000 000. Tùy thuộc vào việc trình bày kết quả, độ chính xác tối đa của máy tính là là 14 số chữ số. Đây là giá trị đủ chính xác cho hầu hết các ứng dụng.